Total Pageviews

Wednesday, February 9, 2011

Larangan Terhadap Apa-apa Aktiviti di Parlimen Merlimau

NOTIS LARANGAN

Diingatkan kepada semua pelajar agar TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM SEBARANG AKTIVITI POLITIK berdasarkan Seksyen 2.3 Kebajikan dan Hak Asasi Pelajar Universiti, Sub Seksyen 2.3.1 Kebebasan Berpersatuan Para (b)(i), Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2009 iaitu :-

"(b) Pindaan kepada akta ini akan membenarkan pelajar untuk bersekutu dengan atau menjadi ahli sesuatu pertubuhan, persatuan atau organisasi sama ada di dalam atau luar negara. Walau bagaimanapun, pelajar adalah dilarang untuk terlibat dengan entiti-entiti berikut :

(i) Parti politik, sama ada di dalam atau luar negara"

Sehubungan dengan itu, PELAJAR DILARANG MENGANJURKAN SEBARANG AKTIVITI DI KAWASAN DUN MERLIMAU/PARLIMEN JASIN, MELAKA DARI 26 FEBRUARI HINGGAN 6 MAC 2011. PELAJAR YANG INGKAR BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN YANG SEWAJARNYA DI BAWAH AKTA YANG SAMA.

Sekian terima kasih.

~Dimensi Baru Kepimpinan UTeM~
MPP 2009/2010

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...